Zerre


Zerre
Zerref
\
jninderZerrehaben=jnheftigkritisieren.Manzerrtihnhinundher.Vglauch⇨zergeln.Seitdem19.Jh.,ostd.

Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Zerre — Drětwja Gemeinde Spreetal Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • zerre — is., Ar. ẕerre 1) Çok küçük parçacık Kendi servetinden bir zerresini vatan namına feda etmemişti. Ö. Seyfettin 2) esk. 0,00156 g olan ağırlık ölçü birimi Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zerre kadar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zerre — (A.) [ ﻩرذ ] 1. en küçük parça, molekül. 2. azıcık, birazcık …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ZERRE — (C: Zerrat) Pek ufak parça. * Atom. * Çok küçük karınca. * Güneş ışığında görünen ufacık tozlar. * Küçük boylu adam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • zerre kadar — 1) bir parça, çok az 2) hiç Kadın, içinde zerre kadar şefkat bulunmayan bir sesle... A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zerre kadar eseri kalmamak (veya olmamak veya yok) — hiç bulunmamak, tükenmek, yok olmak Bazen o muammalı hâl tamamen üstünden kalkıyor, zerre kadar eseri kalmıyor. S. M. Alus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zerren — zerre …   Kölsch Dialekt Lexikon

  • zerresi kalmamak (veya olmamak veya yok) — zerre kadar eseri kalmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEVHER-İ FERD — Zerre, en küçük cisim. Atom …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZERRAT — (Zerre. C.) Zerreler. Pek ufak parçalar. Moleküller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük